2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Februar - Mars - April - Mai - Juni - Desember

Årsmøte


17.02.2016

Her finner du årsberetning og økonomioversikt for sykkelgruppa.

Årsberetning 2015

Økonomioversikt

 

Det vil  bli avholdt et "sykkel-kickoff" i april påske felles sykkelaktivitet for barn og for voksne, samt info
om sesongen. Det er også lov å komme med ønsker og innspill. Informasjon om dette kommer seinere.

 

Styret